3.1. början på denna avhandling. Länge så ansågs

3.1. Tulpanmanin 1636-1637:Tulpanmani ses ofta som den första spekulativa ekonomiska bubblan och är en passande början på denna avhandling. Länge så ansågs det att Tulpanmanin var orsak till en nationell recession som slog hårt mot alla skikt i samhället, detta har dock visats vara överdrivet och enbart ett fåtal spekulanter drabbades.

Trots att omfattningen av krisen var begränsad är det intressant att undersöka manin för att studera hur en bubbla kan uppstå kring en vara som nästa helt saknar egenvärde utan vars värde enbart bygger på spekulation att varans pris ska fortsätta öka. Innan Tulpaner blommar är den vilande i en Tulpanlök. I denna form kan tulpanen vara i flera år och de var dessa lökar som handlades under manin.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Tack vare förädling under en längre tid hade man lyckat odla fram tulpaner med klara färger och vackra löv.  Tulpanen kom till Europa när den österrikisk ambassadör till ottomanska riket fick med sig några tulpanlökar av sultanen. Tulpanen hade länge hade varit en statussymbol och ansågs vara helig i det ottomanska riket. I Nederländerna började tulpanerna bli populära efter en flamländsk botanist såg att tulpanlökarna kunde överleva i Nederländernas barskare klimat. Tulpanblommans med dess klara färger skilde sig från alla andra blommor som odlades i Europa vid den här tiden. Tulpanens osedvanliga skönhet och dess ovanlighet ledde snabb till att den sågs som en statussymbol i Nederländerna. Vid samma tid som tulpanerna hade börjat populariserats i Europa var Nederländerna inne i en guldålder som hade uppkommit genom en omfattande och mycket lönsam handel med länder i Asien och även en utvecklade och mycket välfungerande finansmarknad.

Ett antal av tulpanerna infekteras av mosaikviruset som leder till att det uppstår det anmärkningsvärt på bladen på tulpanblomman, var av några av mönstren ansågs vara extraordinärt vackra. På grund av viruset var dessa blommor svåra att reproducera. Kombinationen av hög efterfråga och ett lågt utbud ledde till att dessa virussmittade tulpanlökar blev dyra och det finns dokument som visar att de mest åtråvärda lökarna kunde kosta ungefär lika mycket som ett ståndsmässigt hus i en av de mer åtråvärda delarna i Amsterdam Handel med tulpanlökar kunde enbart ske mellan juli och september då plantan var vilande och man kunde ta den ur jorden för att förflytta den. För att ändå kunna köpa och sälja tulpanlökar resten av året så införde man en tidig version av terminshandel.

Detta innebär att en säljare och köpare skriver ett bindande kontrakt där man säger att man i framtiden ska köpa en vara till ett fast pris. 1636 hade denna typ av handel blivit utbredd och handelsmän hade börjat träffats i tavernor under formaliserade former där handel skedde under reglerade former där man hade regler kring budgivning och avgifter till den närvarande notarien vid tillfället för affären. Denna handel med kontrakt krävde varken att man hade bevis på att man hade tillräckligt med kapital eller en garanti på ett lån från en bank.

Nu kunde en spekulativ marknad påbörjas på allvar och en betydande andel av köparna hade ingen intention att någonsin själva inneha tulpanen utan köpte enbart i syfte att kunna sälja till ett högre pris senare.Under kulmen av handeln 1636-37 finns det dokument som visar på att en tulpanlök kunde byta händer upp emot tio gånger per dag. Ingen av dessa kontrakt blev någonsin genomförda eftersom att i februari 1637 föll priserna på lökar kraftigt och handeln fick ett abrupt stopp. Kollapsen började i Haarlem när köpare för första gången inte dök upp på en rutinmässig tulpanauktion. Vissa säger att detta kan bero på att vid denna tidpunkt plågades Haarlem av ett utbrott av böldpest.

Nyheten om detta spred sig genom landet och priserna föll snabbt och en stor del av tulpanlökarna kom att bli värdelösa .

Author: Dianna Christensen

x

Hi!
I'm Mia!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Check it out