Minion Shooter : Smash Anarchy, k?raathane bitkisini kurtarmaya çal??aca??n?z bir oyundur.

 Dünyan?n en enteresan vazifesini veren oyuna haz?r m?s?n?z yegenlerim? Bir profesörün ilerletti?i iksir sebebinden onlarca yarat?k olu?uyor ve bu yarat?klar dünyadaki bütün k?raathane bitkilerine sald?r?yor. Neredeyse bütün k?raathane bitkilerini tüketen yarat?klar sebebinden bir anda k?raathane maliyet ücretleri yükseliyor ve bu alandaki verimlilik azal?yor. Bu nedenle dünya genelinde bir karma?a ortaya geliyor ve internet, gazete, televizyon mecralar?nda bu vaziyet haber durumuna geliyor.Kahve seven bir yurtta? bu vaziyeti gazeteden okuyor ve bütün bunlara Son vermek üzere yola ç?k?yor. Sadece tek bir k?raathane bitkisinin kald???n? görüyor ve onu savunmak içersinde canavarlarla sava??yor. ??te bu adam? siz muayene ediyorsunuz ve bu vazifiyeti yapar iken harbiden defa e?leniyorsunuz. Kontrol etti?iniz silahla size do?ru gelen canavarlara meyveler at?yorsunuz. Bölümlerden kazand???n?z paralarla hem daha fazla hasar meyveler sat?n alabiliyorsunuz hatta meyveleri geli?tirerek güçlerini yükseltebiliyorsunuz.Minion Shooter: Smash Anarchy yap?mc?l???n? stüdyosunun üstlendi?i android platformunun ünlü rol oyunlar?ndan birisidir.Oyunda amac?n?z denetimini sa?lad???n?z Smash Anarchy kahraman?na kalifiye meyve silah?yla size do?ru gelen yarat?klar? öldürüp k?s?mlar? bitirmek.Oyunda toplam 100 düzey ve her seviyenin kendisine özgü mevsim döngüsü var.Kazand???n?z paralar ile silah?n?za yeni meyveler alabilir ve özelliklerini yükseltebilirsiniz.Oyunun 3D grafikleri, sezgisel kontrolleri ve gerçekçi ses efektleri oyun s?ras?nda güzel vakit geçirmemize yard?mc? oluyor.Sitemizde tespit edilen Minion Shooter: Smash Anarchy hileli apky? fiyats?z indirerek derhal oynamaya ba?layabilirsiniz.?yi e?lenceler.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Author:

x

Hi!
I'm Mia!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Check it out