Heel ze een verschillende aanpak hebben en gebruiken

Heel deze vluchtelingenproblematiek creëert
twijfel over de waarheid. Zo zijn er de mensen die liegen over hun identiteit
en beweren dat ze een vluchteling zijn. Deze problematiek zorgt niet enkel voor
leugens bij de vluchtelingen zelf, maar ook bij de Europese bevolking. De Europeanen
beweren namelijk te weinig plaats te hebben voor de vluchtelingen en te weinig
geld. Daarnaast heeft de vluchtelingenproblematiek ook nog invloed op de
politiek. Twee politici beweren dat ze een verschillende aanpak hebben en
gebruiken dan ook andere uitspraken. Tenslotte doet de ene politici niet wat
hij zegt en is het politieke beleid quasi hetzelfde.

Er zijn veel mensen die beweren een vluchteling
te zijn. Om dit na te gaan vraagt de overheid de ‘vluchtelingen’ om
bijvoorbeeld de stad na te construeren (waar zij vandaan komen), uitleggen waar
een bakker ligt … . Op basis daarvan bepaalt de overheid of die ene persoon de
waarheid vertelt en daadwerkelijk een vluchteling is. Waarom gebruiken sommige
mensen zoiets verschrikkelijks als een excuus. Vluchteling zijn is niet iets
waar je trots op moet zijn of gebruiken. De grenzen van de waarheid zijn
blijkbaar vervaagd. Europeanen beweren dat vluchtelingen ons te veel geld
kosten. Volgens de Europeanen komen ze enkel naar ons land om te profiteren van
de welvaart. Vluchtelingen, daarentegen, bekijken het vluchten heel anders. Zij
vluchten voor hun eigen veiligheid en om hun kinderen een toekomst te bieden.
Uiteindelijk kosten de Europeanen, zowel jij als ik, meer tijdens de eerst
20-25 levensjaren. Dit in tegenstelling tot de vluchtelingen, die ongeveer 5
jaar geld kosten want eens ze beginnen te werken, kosten ze Europa/ het land
niets meer. Welk standpunt moet men geloven, welke is de waarheid ?
Vervolgens is er ook geen plaats in Europa volgens bepaalde Europeanen. Toch
zijn er zo vele migranten die ook naar Europa komen en dat is geen probleem. De
media stimuleren ook nog eens het ‘tekort’ aan plaats. Slechts een miniem deel
van de vluchtelingen komen naar België. De media beelden het af als een ramp en
uiteindelijk is het niet zo erg. Waarom vertellen de media niet gewoon de
waarheid ?
Daarnaast zijn er 2 politici die beiden iets anders vertellen, maar
uiteindelijk is het in de praktijk niet verschillend. Deze twee politici zijn
Angela Merkel en Theo Francken. Merkels uitspraak : “Wir schaffen das.” Deze
uitspraak laat zien dat zij bereid is de vluchtelingen op te vangen als de
vluchtelingen in Duitsland geraken. Franckens standpunt : “De situatie is echt
onhoudbaar. On-houd-baar.” Hij wil de vluchtelingen liever niet opvangen en
speelt dan ook met het idee om de grenzen van België te sluiten. Uiteindelijk
vangt Theo Francken de vluchtelingen wel op. Angela Merkel en Theo Francken
vertellen allebei totaal iets anders maar tenslotte voeren ze wel hetzelfde
politieke beleid.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bestaan er nog mensen die geloven in feiten ?
Tegenwoordig moeten we het altijd met beelden en interpretaties van de
werkelijkheid doen. Een objectieve presentatie van zaken lijkt er voor steeds
minder mensen te doen. Wat gebeurt er met de waarheid of wat is er al mee
gebeurd , nepnieuws, een duidelijk liegende leider van de vrije wereld, beelden
fotoshoppen … . Al heel wat maanden zijn de vluchtelingen een veel voorkomend
onderwerp. Zij denken er heel anders over dan de Europeanen. Twee verschillende
visies, maar welke is de waarheid of ligt de waarheid in het midden ?

Author: admin

x

Hi!
I'm Mia!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Check it out