Steril tidak berlaku serta merta.Oleh itu,cuai semasa melakukan

Steril teknik sangat diperlukan di dalam setiap prosedur
yang dijalankan kerana ia dapat mencegah perebakan mikroorganisma ke dalam tisu
badan.Tisu yang mengalami kecederaan semasa kemalangan akan menjadi mudah
dijangkiti.Kulit dan membrane  mukosa
merupakan tisu yang boleh menghalang jangkitan.Sekiranya berlaku kecederaan
pada tisu tersebut maka mudahlah mikroorganisma masuk ke dalam badan.Tisu yang
tercedera mesti dirawat dengan segera supaya tidak berlaku jangkitan.Oleh itu,
bahagian tersebut mesti di dressing secara steril teknik supaya bebas daripada
mikroorganisma.

            Proses
penyembuhan luka terdiri daripada tiga fasa.Fasa pertama dikenali fasa inflamatori
(1-5 hari) iaitu penyenbuhan luka bermula di kawasan yang cedera.Fasa kedua
dikenalai fasa proliferative (3 – 14 hari) di mana berlaku pembentukan tisu
granulation di dalam kawasan luka.Tisu granulation terdiri daripda
fibroblast,inflammatory cell,salur darah baru,collegen,fibronectin dan
hyaluronic acid.Fasa ketiga dikenali fasa fasa maturation (hari ke  hingga 1 tahun) di mana luka telah sembuh dan
parut terbentuk.Pembentukan ketiga-tiga fasa ini perlu difahami kerana ia dapat
membantu kita semasa memberi rawatan kepada pesakit.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

            Teknik
sterility merupakan prosedur yang penting kerana ia dapat mencegah
jangkitan,mempercepatkan penyembuhan luka dan mengelak  ‘secondary infection’.Oleh itu,ia perlu
diamalkan di semua unit yang berkaitan dengannya supaya pesakit mendapat tahap
kesihatan yang baik.

            Untuk
mengetahui sejauh mana teknik sterility diamalkan oleh Pembantu Perubatan maka
satu kajian telah dilakukan.

Method: Penyelidikan telah dibuat dengan menggunakan borang
soal selidik dan borang

               observation ke atas 20 orang Pembantu
Perubatan.

 

Penemuan: Kebanyakan responden terdiri daripada bangsa
Melayu,dan India
di mana

                 
mereka tinggal di sekitar bandaraya Ipoh.Di antara mereka yanga disoal

                 
selidik mempunyai pengetahuan yang tinggi mengenai teknik streliti.Namun

                 
begitu mereka tidak mempraktikkan teknik sterility dengan sempurna dan

                 
kenyataan ini berdasarkan kepada borang observation.

 

Kesimpulan: Berdasarkan kepada hasil kajian maka dapatlah
dibuat kesimpulan bahawa

                     
semua responden mempunyai pengetahuan yang tinggi tetapi mereka tidak

                     
mempraktikkan sepenuhnya pengetahuan yang mereka miliki.Masalah ini

                      berlaku mungkin disebabkan oleh sikap tidak
bertanggungjawab dan

                     
komplikasi ke atas pesakit tidak berlaku serta merta.Oleh itu,cuai
semasa

                     
melakukan prosedur tersebut.

Author:

x

Hi!
I'm Eileen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out